[Hướng dẫn] Vô hiệu hoá Zoom ảnh, Gallery Slider và Lightbox trong Woocommerce

Vô hiệu hoá Zoom ảnh, Gallery Slider và Lightbox trong Woocommerce

Vô hiệu hoá Zoom ảnh, Gallery Slider và Lightbox trong Woocommerce: tắt tính năng zoom ảnh, trượt ảnh thumnail và hiệu ứng lightbox cho ảnh trong trang sản phẩm một cách đơn giản chỉ thông qua đoạn code.

Vô hiệu hoá Zoom ảnh, Gallery Slider và Lightbox trong Woocommerce
Vô hiệu hoá Zoom ảnh, Gallery Slider và Lightbox trong Woocommerce

Copy và paste đoạn code sau vào file functions.php nhé:

add_action( 'after_setup_theme', 'wp_remove_zoom_lightbox_theme_support', 99 );

function wp_remove_zoom_lightbox_theme_support() { 
remove_theme_support( 'wc-product-gallery-zoom' );
remove_theme_support( 'wc-product-gallery-lightbox' );
remove_theme_support( 'wc-product-gallery-slider' );
}

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *