[Hướng dẫn] Thêm nội dung dưới nút thanh toán trên trang checkout

Thêm nội dung dưới nút thanh toán trên trang checkout

Thêm nội dung dưới nút thanh toán trên trang checkout: Bạn có thể thêm một nội dung bất kỳ ngay phía dưới nút tiến hành thanh toán để nhắc nhở khách hàng chỉ bằng đoạn code vo cùng đơn giản dưới đây

Thêm nội dung dưới nút thanh toán trên trang checkout
Thêm nội dung dưới nút thanh toán trên trang checkout
add_action( 'woocommerce_review_order_after_submit', 'privacy_message_below_checkout_button' );
function privacy_message_below_checkout_button() {
echo 'Thêm nội dung của bạn vào đây';
}

Thay nội dung của bạn vào là xong nhé. Chúc bạn thành công!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.