[Hướng dẫn] Thêm nội dung bất kỳ vào trước và sau nút Add to cart

Thêm nội dung bất kỳ vào trước và sau nút Add to cart

Thêm nội dung bất kỳ vào trước và sau nút Add to cart: Bạn muốn thêm một lời nhắn, một ưu đãi đi kèm, một chính sách giao hàng,… hay bất kỳ 1 nội dung nào đó ở trên hoặc dưới nút Add to cart (Thêm vào giỏ hàng) nhưng lại không biết phải thêm bằn cách nào vì bạn không biết nhiều về code. Hôm nay, Flatsomea-z sẽ hướng dẫn bạn làm điều đó chỉ sau 1 bước vô cùng đơn giản.

Thêm nội dung bất kỳ vào trước và sau nút Add to cart
Thêm nội dung bất kỳ vào trước và sau nút Add to cart

Việc của bạn là chỉ cần copy đoạn mã sau đây và paste vào file function.php rồi chỉnh sửa nội dung bạn mong muốn (Bạn có thể tìm file function.php theo đường dẫn: Giao diện > Chỉnh sửa giao diện > Child theme > Function.php)

Thêm nội dung phía trên nút Add to cart:

function my_content( $content ) {
$content .= '
Custom content!
';
return $content;
}
add_filter('woocommerce_short_description', 'my_content', 10, 2);

Nhớ là chỉnh sửa “Custom content!” > Thành nội dung mà bạn muốn chèn nhé!

Thêm nội dung phía dưới nút Add to cart:

add_action( 'woocommerce_after_add_to_cart_button', 'content_after_addtocart_button' );

function content_after_addtocart_button() {

echo '
Đặt nội dung, hình ảnh hoặc html của bạn tại đây!
';
}

Trong trường hợp bạn muốn thêm nội dung tùy chỉnh trước hoặc sau nút ‘Thêm vào giỏ hàng’ dựa trên một ID sản phẩm cụ thể trong woocommerce thì đây là giải pháp cho bạn:

Thêm nội dung bất kỳ vào trước và sau nút Add to cart theo ID
Thêm nội dung bất kỳ vào trước và sau nút Add to cart theo ID

Thêm nội dung phía trên nút Add to cart theo ID sản phẩm cụ thể

function wdo_add_content_before_addtocart_button( $content ) {
global $product;
$product_id = method_exists( $product, 'get_id' ) ? $product->get_id() : $product->id;
if($product_id == 303) // here you can add your specific product id whenever you display a custom content
$content .= '
Place your Custom content here!!!!!
';
return $content;
}
add_filter('woocommerce_short_description', 'wdo_add_content_before_addtocart_button', 10, 2);

Thay 303 = ID sản phẩm của bạn vào nhé!

Thêm nội dung phía dưới nút Add to cart theo ID sản phẩm cụ thể

add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'wdo_add_content_after_addtocart_button', 35 );
function wdo_add_content_after_addtocart_button() {
global $product;
$product_id = method_exists( $product, 'get_id' ) ? $product->get_id() : $product->id;
if($product_id == 303) // here you can add your specific product id whenever you display a custom content
echo '
'.__('Place your content here!','woocommerce').'
';
}

Vậy là xong rồi! Chúc các bạn thành công nha ^^

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.