039 4321 444
039 4321 444
0335006543
0335006543
1 Donate cho em ly cafe được hông ^^

[Hướng dẫn] Thêm ảnh sản phẩm ở trang thanh toán

woocommerce-product-image-checkout-page

[Hướng dẫn] Thêm ảnh sản phẩm ở trang thanh toán

Phần xem lại đơn hàng của trang thanh toán mặc định của woocommerce hiển thị tên sản phẩm, số lượng và tổng tiền nhưng không hiển thị hình ảnh đại diện của sản phẩm. Nếu bạn muốn hiển thị thêm hình ảnh nổi bật của sản phẩm giúp khách hàng kiểm tra lại trước khi đặt hàng thì có thể làm theo hướng dẫn dưới đây

woocommerce-product-image-checkout-page
woocommerce-product-image-checkout-page

Copy và paste đoạn code sau vào functions.php nhé!

add_filter( 'woocommerce_cart_item_name', 'flatsomeaz_product_image_review_order_checkout', 9999, 3 );

function flatsomeaz_product_image_review_order_checkout( $name, $cart_item, $cart_item_key ) {
if ( ! is_checkout() ) return $name;
$product = $cart_item['data'];
$thumbnail = $product->get_image( array( '50', '50' ), array( 'class' => 'alignleft' ) );
return $thumbnail . $name;
}

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.