[Hướng dẫn] Thay thế giá mặc định Woocommerce bằng giá sản phẩm biến thể được chọn

Thay thế giá mặc định Woocommerce bằng giá của sản phẩm biến thể được chọn-02

Đối với sản phẩm có biến thể, WordPress hiển thị 2 vị trí giá là Giá mặc định Woocommerce và Giá của biến thể được chọn. Điều này làm người dùng có thể sẽ rối mắt và khó chịu. Mặc định sẽ như hình này:

Thay thế giá mặc định Woocommerce bằng giá của sản phẩm biến thể được chọn
Thay thế giá mặc định Woocommerce bằng giá của sản phẩm biến thể được chọn

Hôm nay, flatsomea-z sẽ chia sẻ cho các bạn đoạn code giúp thay thế giá mặc định Woocommerce bằng giá sản phẩm biến thể được chọn  vô cùng đơn giản.

[HƯỚNG DẪN] Thay thế giá mặc định Woocommerce bằng giá sản phẩm biến thể được chọn

Copy và paste đoạn code sau vào file functions.php nhé (Đường dẫn: Giao diện > Chỉnh sửa giao diện > Child theme > functions.php)

// Woofocus - show variation price on pricing area snippet starts here
add_action( 'woocommerce_short_description', 'wf_move_variations_single_price', 1 );
function wf_move_variations_single_price(){
global $product, $post;
if ( $product->is_type( 'variable' ) ) {
add_action( 'woocommerce_short_description', 'wf_replace_variation_single_price', 10 );
}
}
function wf_replace_variation_single_price() {
?>
<style>
.woocommerce-variation-price {
display: none;
}
</style>
<script>
jQuery(document).ready(function($) {
var priceselector = '.product p.price';
var originalprice = $(priceselector).html();
$( document ).on('show_variation', function() {
$(priceselector).html($('.single_variation .woocommerce-variation-price').html());
});
$( document ).on('hide_variation', function() {
$(priceselector).html(originalprice);
});
});
</script>
<?php
}
// Woofocus - show variation price on pricing area snippet ends here

Lưu lại và xem kết quả đạt được nhé ^^. Chúc bạn thành công!

Thay thế giá mặc định Woocommerce bằng giá của sản phẩm biến thể được chọn-02
Thay thế giá mặc định Woocommerce bằng giá của sản phẩm biến thể được chọn-02

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.