[Hướng dẫn] Thay đổi khoảng giá sản phẩm biến thể woocommerce

Thay đổi khoảng giá sản phẩm biến thể woocommerce-03

Thay đổi khoảng giá sản phẩm biến thể woocommerce: Theo mặc định của woocommerce, đối với những sản phẩm có biến thể thì sẽ hiện lên khoảng giá “giá thấp nhất – giá cao nhất” . Điều này gây không ít khó chịu cho người bán hàng vì trông nó chẳng chuyên nghiệp và mang tính chất marketing gì hết.

Thay đổi khoảng giá sản phẩm biến thể woocommerce
Thay đổi khoảng giá sản phẩm biến thể woocommerce

Hôm nay, Flatsomea-z sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi khoảng giá sản phẩm biến thể woocommerce.

Cách 1: Thay đổi khoảng giá thành “Giá chỉ từ: giá thấp nhất”

Copy và paste đoạn code sau vào file functions.php nhé

add_filter( 'woocommerce_variable_price_html', 'bbloomer_variation_price_format_min', 9999, 2 );

function bbloomer_variation_price_format_min( $price, $product ) {
$prices = $product->get_variation_prices( true );
$min_price = current( $prices['price'] );
$price = sprintf( __( 'Giá chỉ từ: %1$s', 'woocommerce' ), wc_price( $min_price ) );
return $price;
}
Thay đổi khoảng giá sản phẩm biến thể woocommerce-02
Thay đổi khoảng giá sản phẩm biến thể woocommerce-02

Cách số 2: Chỉ hiển thị mức giá thấp nhất

Copy và paste đoạn code sau vào file functions.php

add_filter( 'woocommerce_variable_sale_price_html', 
'lw_variable_product_price', 10, 2 );
add_filter( 'woocommerce_variable_price_html', 
'lw_variable_product_price', 10, 2 );

function lw_variable_product_price( $v_price, $v_product ) {

// Regular Price
$v_prices = array( $v_product->get_variation_price( 'min', true ), 
$v_product->get_variation_price( 'max', true ) );
$v_price = $v_prices[0]!==$v_prices[1] ? sprintf(__('%1$s', 'woocommerce'), 
wc_price( $v_prices[0] ) ) : wc_price( $v_prices[0] );

// Sale Price
$v_prices = array( $v_product->get_variation_regular_price( 'min', true ), 
$v_product->get_variation_regular_price( 'max', true ) );
sort( $v_prices );
$v_saleprice = $v_prices[0]!==$v_prices[1] ? sprintf(__('%1$s','woocommerce')
, wc_price( $v_prices[0] ) ) : wc_price( $v_prices[0] );

if ( $v_price !== $v_saleprice ) {
$v_price = '<del>'.$v_saleprice.$v_product->get_price_suffix() . '</del> <ins>' . 
$v_price . $v_product->get_price_suffix() . '</ins>';
}
return $v_price;
}
Thay đổi khoảng giá sản phẩm biến thể woocommerce-03
Thay đổi khoảng giá sản phẩm biến thể woocommerce-03

Chúc các bạn thành công ^^

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.