[Hướng dẫn] Hiển thị tổng số tiền tiết kiệm được ở trang thanh toán Woocommerce

Hiển thị tổng số tiền tiết kiệm được ở trang thanh toán Woocommerce

Hiển thị tổng số tiền tiết kiệm được ở trang thanh toán Woocommerce là một cách để kích thích nhu cầu mua hàng cho khách hàng cũng như giúp hạn chế tỉ lệ huỷ bỏ đơn hàng cho chủ shop. Bạn hoàn toàn có thể làm điều này một cách cực kỳ đơn giản theo hướng dẫn của Flatsomea-z

Hiển thị tổng số tiền tiết kiệm được ở trang thanh toán Woocommerce
Hiển thị tổng số tiền tiết kiệm được ở trang thanh toán Woocommerce

Code Hiển thị tổng số tiền tiết kiệm được ở trang thanh toán Woocommerce

Copy và paste đoạn code sau vào cuối file functions.php nhé!

add_action( 'woocommerce_cart_totals_after_order_total', 'bbloomer_show_total_discount_cart_checkout', 9999 );
add_action( 'woocommerce_review_order_after_order_total', 'bbloomer_show_total_discount_cart_checkout', 9999 );

function bbloomer_show_total_discount_cart_checkout() {

$discount_total = 0;

foreach ( WC()->cart->get_cart() as $cart_item_key => $values ) { 
$product = $values['data'];
if ( $product->is_on_sale() ) {
$regular_price = $product->get_regular_price();
$sale_price = $product->get_sale_price();
$discount = ( $regular_price - $sale_price ) * $values['quantity'];
$discount_total += $discount;
}
}
if ( $discount_total > 0 ) {
echo '<tr><th>You Saved</th><td data-title="You Saved">' . wc_price( $discount_total + WC()->cart->get_discount_total() ) .'</td></tr>';
}
}

Thay cụm từ ” You saved” -> “Bạn đã tiết kiệm được” nhé! Chúc các bạn thành công ^^

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.