[Hướng dẫn] Hiển thị thông báo đặt lại cho khách đã mua hàng

Hiển thị thông báo đặt lại cho khách đã mua hàng

Hiển thị thông báo đặt lại cho khách đã mua hàng: Đối với những khách đã từng mua hàng tại web của bạn và đã đăng ký 1 tài khoản trên website. Khi khách đăng nhập vào web, tất cả những sản phẩm mà khách đã mua sẽ hiển thị 1 dòng thông báo cho khách đặt lại

Hiển thị thông báo đặt lại cho khách đã mua hàng
Hiển thị thông báo đặt lại cho khách đã mua hàng

Để làm điều đó, bạn hanxy chèn đoạn code sau đây vào file functions.php nhé!

add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'user_logged_in_product_already_bought', 30 );

function user_logged_in_product_already_bought() {
if ( is_user_logged_in() ) {
global $product;
$current_user = wp_get_current_user();
if ( wc_customer_bought_product( $current_user->user_email, $current_user->ID, $product->get_id() ) ) echo '
♥ Xin chào ' . $current_user->first_name . ', Bạn đã từng mua sản phẩm này. Bạn muốn mua lại không?';
}
}

Chúc các bạn thành công ^^

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.