[Hướng dẫn] Hiển thị số lượng sản phẩm đã bán được ngoài trang chủ flatsome

Hiển thị số lượng sản phẩm đã bán flatsome

Hiển thị số lượng sản phẩm đã bán được ngoài trang chủ giúp giúp khách hàng dễ dàng theo dõi những sản phẩm hot, qua đó kích thích nhu cầu tìm hiểu và mua sản phẩm đó. Nếu bạn có sản phẩm nào đó đang bán chạy hãy sử dụng tính năng này và chuyển các sản phẩm đó ưu tiên hiển thị ngoài trang chủ.

[Hướng dẫn] Hiển thị số lượng sản phẩm đã bán được ngoài trang chủ flatsome

Hiển thị số lượng sản phẩm đã bán flatsome
Hiển thị số lượng sản phẩm đã bán flatsome

Các bạn hãy copy và paste đoạn code sau vào file functions.php nhé

//Hiển thị số lượng sản phẩm đã bán
add_action( 'woocommerce_shop_loop_item_title', 'wc_product_sold_count', 11 );
function wc_product_sold_count() {
global $product;
$units_sold = get_post_meta( $product->id, 'total_sales', true );
echo '<span class="daban">' . sprintf( __( 'Số lượng đã bán: %s', 'woocommerce' ), $units_sold ) . '</span>';
}

Mình có để class daban để các bạn dễ dàng chỉnh sửa CSS nhé

Thêm CSS gợi ý:

.price-wrapper .price {
margin-top: 10px;
}
.daban{
font-size:12px;
}

Chúc các bạn thành công ^^

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.