[Hướng dẫn] Cách cài đặt SMTP gửi email wordpress không cần plugin

cach-code-smtp-gui-email-wordpress-khong-plugin

Cài đặt SMTP để gửi và nhận mail dường như là hoạt động bắt buộc khi sử dụng wordpress làm website. Có rất nhiều plugin hỗ trợ việc này, chúng đều không quá nặng và việc thiết lập cũng vô cùng đơn giản (điển hình là WP Mail SMTP by WPForms và  Easy WP SMTP). Tuy nhiên, nếu bạn nào không thích sử dụng plugin thì có thể làm theo cách sau nhé.

[Hướng dẫn] Cách cài đặt SMTP gửi email wordpress không cần plugin

Trước tiên, bạn có biết SMTP là gì?

SMTP gmail cho phép bạn dử dụng tài khoản gmail hay tài khoản email server để có thể gửi thành công email 2 chiều nhận và gửi. Cách hoạt động của nó sẽ thông qua Port và Host sau khi điền đúng thông tin cấu hình.

cach-code-smtp-gui-email-wordpress-khong-plugin
cach-code-smtp-gui-email-wordpress-khong-plugin

Cách cài đặt SMTP bằng cách dùng code

Copy và paste đoạn code sau vào file functions.php nhé

add_action( 'phpmailer_init', function( $phpmailer ) {
if ( !is_object( $phpmailer ) )
$phpmailer = (object) $phpmailer;
$phpmailer->Mailer = 'smtp';
$phpmailer->Host = 'smtp.gmail.com'; // nếu là email server thì thay đổi lại nhé
$phpmailer->SMTPAuth = 1;
$phpmailer->Port = 587; 
$phpmailer->Username = 'mailcuaban@gmail.com';
$phpmailer->Password = 'matkhauungdung';
$phpmailer->SMTPSecure = 'TLS';
$phpmailer->From = 'mailcuaban@gmail.com';
$phpmailer->FromName = 'Cộng đồng blog - cách setup smtp gửi email không plugin';
});

Giải thích:

  • Host: host email hệ thống (thường là smtp.gmail.com) nếu dùng email google, smtp.zoho.com nếu dùng zoho, tìm hiểu nếu sài host email bên nào thay vào nhé.
  • Username: bạn truyền email của bạn
  • Password: là mật khẩu ứng dụng (không phải là mật khẩu gmail đâu nhé. Bạn cần tạo 1 ứng dụng để lấy mật khẩu)
  • From: làm email gởi đi,
  • FromName: là tên của email hiện thị
  • Port: Port này để mặc định, hoặc thông số khác 465 nếu để SmtpSecure SSL
  • SMTPSecure: Có thể thay bằng SSL nếu để port 465
  • Các bạn có thể để mặc định tất cả chỉ thay đổi. Host, Username, Pass, Form

Cách tạo mật khẩu ứng dụng:

Các bạn truy cập Gmail > Quản lý tài khoản google của bạn > Bảo mật > Bật xác minh 2 bước lên.

Sau đó vào mục Mật khẩu ứng dụng > Chọn ứng dụng là Khác  > Đặt tên ứng dụng là SMTP > Tạo

Sẽ có 1 popup hiện ra mật khẩu ứng dụng của bạn. Vậy là xong

Lưu đoạn code kia lại và thử test đặt hàng xem nhận được mail không nhé. Chúc các bạn thành công ^^

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.