[Hướng dẫn] Các đoạn code giúp hỗ trợ xử lý bài viết trong WordPress

Các đoạn code giúp hỗ trợ xử lý bài viết trong Wordpress

Soạn thảo bài viết trên phiên bản WordPress 5.8 khiến nhiều người, đặc biệt là những bạn mới gặp rất nhiều khó khăn. Hôm nay, flatsomea-z sẽ chia sẻ cho các bạn 1 vài đoạn code giúp hỗ trợ xử lý bài viết trong WordPress trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Các đoạn code giúp hỗ trợ xử lý bài viết trong WordPress
Các đoạn code giúp hỗ trợ xử lý bài viết trong WordPress

[Hướng dẫn] Các đoạn code giúp hỗ trợ xử lý bài viết trong WordPress

Cách sử dụng: Copy các đoạn code bạn cần và paste vào file functions.php nhé!

1. Code chuyển phiên bản soạn thảo mới về phiên bản cũ

add_filter( 'use_block_editor_for_post', '__return_false' );

2. Code chuyển widget phiên bản mới về phiên bản cũ

add_filter( 'gutenberg_use_widgets_block_editor', '__return_false' );
add_filter( 'use_widgets_block_editor', '__return_false' );

3. Code tự động thêm ALT  ảnh khi up hình lên dành cho bài viết

add_action( 'add_attachment', 'ttv_set_image_meta_image_upload' );
function ttv_set_image_meta_image_upload( $post_ID ) {
if ( wp_attachment_is_image( $post_ID ) ) {
$my_image_title = get_post( $post_ID )->post_title;
$my_image_title = ucwords( strtolower( $my_image_title ) );
$my_image_meta = array(
'ID' => $post_ID, // Specify the image (ID) to be updated
'post_title' => $my_image_title, // Set image Title to sanitized title
'post_excerpt' => $my_image_title, // Set image Caption (Excerpt)
'post_content' => $my_image_title, // Set image Description (Content)
);
// Set the image Alt-Text
update_post_meta( $post_ID, '_wp_attachment_image_alt', $my_image_title );
// Set the image meta (e.g. Title, Excerpt, Content)
wp_update_post( $my_image_meta );

} 
}

4. Code tự động đặt hình ảnh ở giữa với kích thước đầy đủ

function custom_image_size() {
update_option('image_default_align', 'center' );
update_option('image_default_size', 'large' );
}
add_action('after_setup_theme', 'custom_image_size');

5. Code tự động thêm alt và title hình ảnh khi up sản phẩm trong wooCommerce

add_filter('wp_get_attachment_image_attributes', 'change_attachement_image_attributes', 20, 2);
function change_attachement_image_attributes( $attr, $attachment ){
$parent = get_post_field( 'post_parent', $attachment);
$type = get_post_field( 'post_type', $parent);
if( $type != 'product' ){
return $attr;
}
$title = get_post_field( 'post_title', $parent);
$attr['alt'] = $title;
$attr['title'] = $title;
return $attr;
}

Trên đây là 1 vài đoạn code giúp các bạn xử lý tốt hơn khi soạn thảo bài viết trong wordpress. Bạn nào có đoạn code nào hay thì comment chia sẻ bên dưới để chúng ta cùng học hỏi nhé ^^

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.