[Hướng dẫn] Ẩn giá bán và nút mua hàng khi khách chưa đăng ký tài khoản

Ẩn giá bán và nút mua hàng khi khách chưa đăng ký tài khoản

Ẩn giá bán và nút mua hàng khi khách chưa đăng ký tài khoản: Bạn không muốn hiển thị giá và nút mua hàng đối với những khách hàng chưa đăng ký tài khoản trên website của bạn đồng thời kèm theo thông báo “Đăng nhập để xem giá”. Hãy sử đụng đoạn code vô cùng đơn giản sau đây.

Ẩn giá bán và nút mua hàng khi khách chưa đăng ký tài khoản
Ẩn giá bán và nút mua hàng khi khách chưa đăng ký tài khoản

Chèn đoạn code sau vào file functions.php nhé:

add_action('init', 'wp_hide_price_add_cart_not_logged_in');
function wp_hide_price_add_cart_not_logged_in() { 
if ( !is_user_logged_in() ) { 
remove_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'woocommerce_template_loop_add_to_cart', 10 );
remove_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_add_to_cart', 30 );
remove_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_price', 10 );
remove_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item_title', 'woocommerce_template_loop_price', 10 ); 
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'wp_print_login_to_see', 31 );
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'wp_print_login_to_see', 11 );
}
}
function wp_print_login_to_see() {
echo '' . __('<span class="xemgia">Đăng nhập để xem giá</span>', 'flatsome') . '';
}

Nhớ thay đổi flatsome -> tên theme của bạn nha!

Chỉnh thêm 1 chút CSS với class “xemgia” cho phù hợp với thẩm mỹ của bạn nhé! Dọn dẹp cache và xem thành quả.

Chúc bạn thành công ^^

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.